Текстомапування
Цифровий друк, текст, 2018
Місто – це система взаємодії та комунікації. Місто має свою мову – мову дорожніх та вуличних знаків, рекламних банерів та вивісок, графіті й об'яв на стовбах. Одиниці тексту формують лінгвістичний, інформаційний простір міста, а також задають і регулюють принципи й траекторії користування цим простором, допомагаючи орієнтуватися в ньому і повідомляючи про правила гри. Ці повідомлення сприяють створенню зв'язків
та провокують спілкування. Тексти зчитуються, оброблюються, тиражуються, відтворюються та породжують нові –
і цей процес є незкінченним. Таким чином текстовий простір міста ніколи не залишається однорідним, сталим – він постійно змінюється, перманентно перекодовуючи сам себе. Текстове мапування (текстомапування, text mapping, текстовое картографирование) – це віднайдений мною метод дослідження інформаційного простору міста, який дозволяє шляхом документації проявів тексту зафіксувати його «плаваючий» образ у певному
моменті часу.

Протягом свого пересування містом, я проводила зчитування та фіксацію усіх одиниць текстової інформації, наявних на даному відрізку фізичного простору. Отриманий матеріал я візуалізувала у вигляді п'яти текстових мап, кожна з яких відповідає певному маршрутові і є його лінгвістичною розгорткою. Самі ці п'ять маршрутів представлені у дослідженні візуалізацією траекторій мого руху містом без прив'язки до реальної географії – задля створення «лінгвістичного профілю» міста у відриві від його об'єктового образу.
Made on
Tilda